Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Andningsskydd

Inom många yrkesgrupper finns det risker i arbetssituationen och i den omgivande miljön som gör att andningsskydd ska användas. För dig med yrkesverksamma kunder i din butik är det fördelaktigt att ha andningsskydd i ditt sortiment. Vi arbetar med ledande tillverkare och har tillgång till flera olika modeller av andningsskydd i vårt breda sortiment. Det gör det lätt för dig att erbjuda din kund det han eller hon behöver. Eftersom filtren i skyddsmaskerna är en förbrukningsvara är det en god idé att ha de vanligaste varianterna på butikshyllan. Tänk på att de som använder andningsskydd också troligtvis behöver andra skydd som exempelvis ögonskydd, korttidsoverall eller handskar.

Skillnad på andningsskydd och munskydd

Det är lätt att tänka att ett vanligt munskydd skulle fungera för enklare jobb, men det är skillnad på munskydd och andningsskydd. Ett munskydd används främst för att minska risken för överföring av smittsamma partiklar från bäraren till omgivningen. Munskydd räknas som en medicinteknisk produkt och ska vara märkta med CE på förpackningen. Andningsskyddet skyddar användaren från partiklar i omgivningen, som exempelvis bakterier, damm eller fibrer. Andningsskydd hör till kategorin personlig skyddsutrustning, PSU. Skyddet ska ha ett CE-märke med fyra siffror både på förpackningen och på produkten. De fyra siffrorna visar vilket allmänt organ som godkänt märkningen. Vissa modeller av andningsskydd är utrustade med en utandningsventil, vilket underlättar bortförsel av luft och minskar värmebildning.

Två grupper av andningsskydd

Andningsskydd delas upp i två olika grupper, andningsapparater och filterskydd. Vad skillnaden är ser du här nedan.

Andningsapparat - ren luft tillförs

I en andningsapparat tillförs ren luft genom en oberoende källa, exempelvis tryckluft. Tryckluftsapparat med slang används i halv- och helmasker, huvor, hjälmar och visir.

 

Andningsapparater kan användas i alla miljöer där man kan använda filterskydd och där högre skyddsnivå krävs. Det finns också föroreningar som inte fångas upp i ett filter och då är en tryckluftsapparat ett alternativt andningsskydd.

Filterskydd - omgivande luft filtreras och renas

Filterskydd tar luft från omgivningen och filtrerar bort skadliga föroreningar i luften såsom damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller ånga. Denna typ av andningsskydd används när det finns tillräckligt med syre i omgivningsluften, och man vet vilka föroreningar som finns och dessa kan fångas upp i filter. Vid förekomst av både partiklar och gas används kombinationsfilter.

 

Exempel på filterskydd är halv- och helmasker med utbytbara filter, eller fläktassisterade filterskydd för halv- och helmasker, huvor, visir och hjälmar. Ju mer partiklar som fångats i filtret ju mer sätts det igen, och det blir tyngre att andas. Då ska filtret bytas. Byt alltid filtret om det är skadat.

Helmaskmask och halvmask

Andningsskydd finns som helmask och halvmask. För att det ska ge rätt effekt är det viktigt att de sitter tätt mot näsan och hakan. Om du har en hel- eller halvmask som är för liten eller för stor är risken att andningsskyddet inte skyddar tillräckligt eller inte skyddar alls. När masken inte sitter tätt mot ansiktet är risken att luften tar vägen mellan skyddet och ansiktet, det vill säga att den smutsiga luften inte passerar genom filtret och du får inte skyddet du behöver. 

Helmasker och halvlmasker kan bäras som de är, eller i kombination med fläktenheter eller tryckluftsslang. Filtrerande skyddsmasker ska alltid användas tillsammans med filter. 

 

Helmask

Helmasken täcker hela ansiktet och med den får du skydd för både andningsvägarna och ansiktet. Helmasken har justerbara band för att kunna täta mot ansiktet. Helmasker brukar vara återanvändbara med utbytbara filter.

 

Halvmask

En halvmask skyddar mun och näsa, och den ger ett effektivt skydd för andningsvägarna. Justerbara band håller masken på plats så att den tätar mot ansiktet. Halvmasker finns både som filtrerade halvmasker och återanvändbara andningsskydd.

Filtrerande halvmasker har inbyggda filter som inte kan bytas. Flertalet av dessa filtrerande halvmasker är för engångsbruk, och de är oftast inte vätskeresistenta. Om en filtrerande halvmask används kan den behöva kombineras med ett visir som skydd om risk för stänk förekommer.

 

För dig med skägg eller glasögon

Har du skägg, mustasch eller polisonger kan det göra att skyddsmasken inte sluter tätt mot huden, och skyddsnivån minskas. Då kan du behöva välja en heltäckande huva som täcker hela huvudet, vilket är bra också för dig med glasögon. Den här typen av andningsskydd är fläktassisterade eller tryckluftsmatade för att ge användaren syre.

Andningsskydd i tre klasser

FFP står för filtering facepiece (filtrerande ansiktsskydd) och luften renas genom partikelfilter. Siffrorna 1-3 anger skyddseffektens klass, där klass 3 ger den högsta skyddseffekten mot smittämnen. För arbete med smittämnen bör modeller med de högsta skyddseffekterna, FFP2 eller FFP3, användas.

 

Andningsskydd av typen filtrerande halvmasker testas enligt SS-EN149+A1:2009 och delas in i tre olika klasser; FFP1, FFP2, FFP3 efter effektivitet, totalt inläckage samt skyddsfaktor.

 

Det finns också hel- eller halvmasker i silikonmaterial med utbytbara filter i olika skyddsklasser, P1, P2 och P3, där P3 ger den högsta skyddseffekten. Hel- eller halvmasker kan vid behov tillpassnings-testas och tätheten är lätt att justera med ställbara band runt huvudet.

Engångs eller flergångs

När filter eller filtermask är märkt med ett R betyder det att det är återanvändbar (R = Reusable). Den kan alltså användas flera gånger under en längre tid. Följ alltid tillverkarens rekommendationer kring förvaring och rengöring, och var noga med hygienen när masken tas av och på.

 

Är filtermasken märkt med NR betyder det att den inte kan användas fler gånger. (NR = Not Reusable). Den får användas max åtta timmar i arbetsmiljön, men kan behöva bytas tidigare beroende på miljön som den används i. Engångsmodeller av andningsskydd kastas efter användning.

Att välja filter

Först behöver du ta reda på vad du behöver skyddas emot. Vilka farliga partiklar och gaser finns på arbetsplatsen och i samband med arbetsuppgiften du ska utföra. En arbetsplatsmätning och kontroll av farliga ämnens koncentration kan göras.

Vilket filter du sen ska välja beror på vad du behöver skyddas mot. De två vanligaste filtren är gasfilter och partikelfilter. Hel- och halvmasker kan utrustas med en kombination av filter för att ge skydd mot både partiklar och kemikalier i gas- eller ångform.

 

Beteckningar och färgmarkeringar

Gas- och ångfilter har ofta beteckningar med bokstäver och siffror. Bokstaven anger vad filtret skyddar emot, och siffran vilken skyddsfaktor som filtret har. Färgmarkeringar på filtret är också en indikering på vad filtret skyddar emot.

Kombination av filter används då gas/ånga förekommer samtidigt med partiklar, exempelvis vid högtryckstvätt, sprutlackering, upphettning av ämnen eller vid kondensation av gas. Välj lämpligt gasfilter och kombinera det med partikelfilter, eller välj ett kombinationsfilter. Kombinationsfilter har förutom bokstavskombinationen även beteckningen P2 eller P3. Följ alltid tillverkarens anvisningar.

 

För att hitta rätt filter kan du också ta hjälp av tillverkarens hjälpmedel, exempelvis filterguiden hos Sundström safety. Ange ämne du behöver ha skydd emot så får du upp vilket av deras filter och andningsskydd du bör välja.

Vill du beställa PSU-artiklar eller kan vi hjälpa till?

Smidig beställning av dina PSU-artiklar gör du via webbutiken. Kontakta oss om du behöver ett webbkonto eller om du har någon annan fråga vi kan hjälpa dig med.

Andningsskydd i webbutiken

PSU i webbutiken

Butikslösningar PSU

Hjälp eller frågor - hör av dig

Vill du veta mer om andra områden inom PSU?

Är du nyfiken på andra områden inom PSU och vill veta mer, klicka dig vidare nedan. Under varje avsnitt har vi samlat ihop fakta och punkter kring vad man behöver tänka på vid val av skyddsutrustning. Förhoppningsvis hjälper det dig i ditt säljarbete ute i butiken.

Fallskydd

Huvudskydd

Hörselskydd

Ögonskydd

Korttidsoverall

Första hjälpen-utrustning

Arbetskläder och skor

Skyddsutrustning

Mer information om personligt skydd och vårt PSU-erbjudande

Personlig skyddsutrustning, PSU, är ett viktigt och ständigt aktuellt koncept med potential att växa. Vi kan erbjuda färdiga koncept, butikslösningar, butikskommunikation och ett brett sortiment med väletablerade varumärken. Med oss som partner blir det lätt för dig att komma i gång med PSU i din butik eller att utöka ditt befintliga PSU-utbud.

Läs mer på vår samlingssida om PSU. Härifrån tar du dig också enkelt vidare till avsnitten om kläder & skor, första hjälpen-utrustning, skyddsutrustning och skyltar som hör ihop med trygg och säker arbetsmiljö.

Meddelande från Gelia

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript