Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vi genomför ett planerat systemunderhåll i helgen. Arbetet pågår på söndag mellan 08.00-14.00. Under perioden kan du inte se priser, saldon eller skicka in beställningar. Det kan eventuellt också förekomma andra störningar i webbutiken. Vi ber om överseende med detta.

Vanliga frågor el & elprodukter

Vad får jag göra själv när det gäller el?

När det gäller elarbeten vill vi först poängtera vikten av att du vet hur du ska göra. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, det är inte tillåtet att ändra eller utöka något i den fasta installationen. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag osv får bara göras av behörig installatör. En del enklare arbeten får du utföra själv, om du vet hur du ska göra, dvs du har "nödig kännedom". Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en elinstallatör.

Chansa aldrig! Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.

Varför larmar min brandvarnare fast det inte brinner?

Det kan ha samlat sig damm i brandvarnaren så att den falsklarmar. Prova med att dammsuga brandvarnaren på utsidan. Gör gärna detta regelbundet 1-2 gånger per år för att undvika falsklarm.

Vilken lampa ska jag välja? Från watt till lumen.

När du ska välja lampa så titta i första hand på hur mycket ljus lampan ger. Detta visas som lumen.

energimyndigheten.se finns en tabell så att kan du jämföra med den gamla glödlampan för att lättare kunna välja en lampa som ger så mycket ljus som du vill ha.

Min dimmer har slutat fungera efter ca 3 veckor. Vad har hänt?

Dimmern kan ha blivit för varm. Har du en järnkärnetrafo finns det en säkring, kolla så att den är hel. Om den har gått sönder måste du byta den. Har du en elektronisk transformator finns det ingen säkring. Du kan då prova att bryta strömmen i proppskåpet i ca 10 minuter och sen slå på strömmen igen. Fungerar dimmern fortfarande inte, har den troligtvis gått sönder och behöver bytas.

Tänk på att inte belasta dimmern mer än 75-80% av angiven effekt, tex en 400W dimmer bör belastas med max 320W.

Är LED-lampan dimbar?

Om det står på ledlampans förpackning att den är dimbar kan man dimra den. Står det inget om att den är dimbar, går den inte att dimra.

Vad ska jag ha för dimmer till LED-lampa 230V?

Om du har en 230V LED-lampa som det står är dimbar, använd med fördel eltakodimmer (Gelias artikelnr. 4013770652) upp till 100W, ihop med en vanlig strömbrytare tillsammans med en impulsfjäder. Impulsfjäder (Gelias artikelnummer 4019013612) används för att göra en vanlig strömbrytare till brytare med återfjädring, och de passar både till Elkos och Schneider Electrics strömbrytare.

Vad ska jag ha för dimmer till LED-lampa 12V?

Om du har en 12V LED-lampa som det står är dimbar, kolla om det är 12V AC (växelström) eller 12V DC (likström) transformator.

Vid 12V DC kan du använda dimmer från Elko (Gelias artikelnummer 4019010121). Då dimrar man efter trafon, på sekundärsidan.

Vid 12V AC dimrar du före transformatorn, på primärsidan. I dessa fall kan du t.ex. använda dimmer från Elko (Gelias artikelnummer 4044261713) eller Schneider-Electric (Gelias artikelnummer 4013709153).

Varför fortsätter LED-lampan att lysa eller varför blinkar den fastän strömmen är bruten?

Tyvärr är vårt elnät i våra hem inte helt spänningsfria även efter att man släckt via sin vanliga strömbrytare. På olika sätt kan det i en fastighet uppstå spänning vid lampan. Detta kan vara via att en annan spänningsförd elledare ligger parallellt med den släckta, och därigenom inducerar en svag spänning. Eller att det kommer via bakvägen, som tex en nolledare som får spänning via en annan ansluten last.

Samtliga dessa fenomen är vanliga. De är normalt sett inte farliga, men det uppstår tillräckligt hög spänning (volt) för att en LED lampa skall blinka till.

För att slippa ifrån detta finns egentligen bara ett enkelt sätt. Det är att använda en sk. 2-polig strömställare. Detta kan vara ett 2-poligt relä, eller en vanlig strömbrytare. Det den gör att den bryter både tillledaren och frånledaren. Därigenom kan ingen ström flyta i kretsen och då slipper man ifrån blinkandet.
Källa: René Lindholm, Affärsområdeschef Osram 2015

Vilken transformator ska jag välja till mina Garden Lights-lampor?

Räkna ut det sammanlagda watt-talet som du har på dina lampor och välj transformator därefter. Mer information finns i vår broschyr Trädgårdsbelysning Garden Lights.

Hur lång slinga kan jag ha till mina Garden Lights-lampor?

Vi rekommenderar ca 15 m. Vid över 30 m reduceras effekten. Mer information finns i vår broschyr Trädgårdsbelysning Garden Lights.

Varför fungerar inte mitt ljusrelä och/eller min rörelsevakt?

Läs på ditt relä eller rörelsevakt vilken minsta och maximala watt den har, och se din sammanlagda last (watt) på det du vill ansluta. Det beror också på vilken ljuskälla du vill ansluta (exempelvis lysrör, lågenergilampa glödlampa, halogen eller LED). Det är inte alla relä eller rörelsevakter som klarar alla typer av ljuskällor.

Min rörelsevakt tänder och släcker sig helt oberoende av rörelse och ljus och mörker. Vad ska jag göra?

Koppla bort strömmen och koppla på den igen, så att den blir nollställd. Låt sedan rörelsevakten vara i minst ett dygn så att den får acklimatisera sig. Därefter kan du ställa in ljuskänslighet och efterlysningstid, så ska den fungera.

Vad drar en rörelsevakt i egen drift (dvs i stand by-läge)?

Alla drar mellan 0,1-3W.

Hur öppnar jag en strömbrytare?

När du köper strömbrytare bör du fråga i affären hur den ska öppnas, eftersom den kan skadas om du gör fel. Enkla strömbrytare, för två ledare, kan du kanske byta själv. Byte av strömbrytare med flera ledare kräver särskilda kunskaper. Felmontering kan innebära livsfara. Anlita därför en elinstallatör. Mer information om hur du byter en infälld strömbrytare finns i Gelias elguide.

Hur öppnar jag en dimmer?

Ta först bort ratten och skruva sedan bort bort muttern för att lossa ramen. En del enklare elarbeten får du utföra själv, om du vet hur du ska göra, dvs du har "nödig kännedom". Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en elinstallatör.

Chansa aldrig! Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.

Hur öppnar jag en fotströmbrytare?

Håll klackarna "kl. 3 och 9". Ta den vassa delen av en mejsel och tryck in mot mitten, och dra sedan utåt. Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en elinstallatör.

Chansa aldrig! Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.

Hur får jag isär en lamphållare?

 

Ta isär en lamphållare

Filmen visar hur du får isär en lamphållare. Du får själv montera lamphållare om du vet hur du ska göra. Kontakta en elektriker om du känner dig osäker.

 

Håll lamphållaren så att du ser in i den, som på bilden nedan. Vid en av pilarna, antingen uppe eller nere, ska du nu se ett spärrbleck i botten av lamphållaren.

Tryck neråt eller inåt på spärrblecket.

 

Spärrblecket på lamphållare med E14-sockel

Spärrblecket är en liten "plåtläppe" på E14-sockeln. Den ska du trycka neråt med en smal skruvmejsel samtidigt som du vrider lamphållaren moturs för att få isär lamphållaren.

Så här ser ser spärrblecket ut när lamphållaren (E14) är isärmonterad.

 

Spärrblecket på lamphållare med E27-sockel

Spärrblecket är en liten"plastläppe" på E27-sockeln. Den ska du trycka neråt, alternativt inåt, med en smal skruvmejsel samtidigt som du vrider lamphållaren moturs för att få isär lamphållaren.

Så här ser ser spärrblecket ut när lamphållaren (E27) är isärmonterad.

Artikeln är säljstoppad i webbutiken, vad innebär det?

En artikel kan säljstoppas av olika anledningar, men i de flesta fall handlar det om att artikeln har utgått. I vårt system sätter vi ett säljstopp, för att du inte ska kunna lägga en order på en artikel som vi inte längre har i vårt sortiment. I webbutiken har artikeln en benämning som inleds med U$ och texten "Artikeln är säljstoppad" visas.

Innebär säljstoppet att artikeln är farlig, eller att du som återförsäljare inte längre får sälja artikeln, informerar vi naturligtvis om detta!

Jag hittar inte min fråga.

Hör gärna av dig till oss om du inte hittade svaret på din fråga: info@gelia.se

Meddelande från Gelia

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript