Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Första hjälpen-utrustning

Trots att personlig skyddsutrustning används kan olyckan ändå vara framme. Då ska första hjälpen-utrustning finnas tillgänglig och vara väl uppmärkt med skyltar på arbetsplatsen. Olika miljöer har olika risker som behövs tas hänsyn till vid val av första hjälpen-utrustning. Förutom plåster och bandage som hör till basutrustningen för att snabbt och enkelt kunna ge sårvård, kan ögonduschflaskor och brännskadegelé behövas. Vissa större arbetsplatser kan behöva ha en eller flera första hjälpen-stationer som sitter på väggen, medan hantverkare och andra arbetare på tillfälliga arbetsplatser har behov av en portabel första hjälpen-lösning.

I din butik

psu först butikshyllan_834x630.jpg

Oavsett hur stort eller litet behov du har i din butik för att möta dina kunders önskemål och behov kan vi leverera ett sortiment av första hjälpen-artiklar som passar hos dig. Gör dina kunder uppmärksamma på att olika situationer kräver olika typer och olika mängd av utrustning. Första hjälpen-väskor, tavlor och stationer behöver dessutom ses över med jämna mellanrum. I vårt erbjudande finns också en smidig golvdisplay med tre olika storlekar av första hjälpen-väskor från Cederroth. Displayen är flexibel och kan placeras på valfri plats i din butik, eller i anslutning till PSU-sektionen.

Första hjälpen-sortimentet är en del av PSU-konceptet. Om du vill komma igång med personlig skyddsutrustning i din butik har vi färdiga butikskoncept med ögonskydd, huvudskydd, hörselskydd, andningsskydd, handskar och första hjälpen-artiklar som passar för flera yrkesgrupper. Har du redan PSU och vill förstärka den avdelningen, utöka eller komplettera ditt sortiment kan vi med etablerade varumärken och breda utbud vara din fullvärdiga PSU-leverantör.

Läs mer om vårt PSU-erbjudande här. 

Val av första hjälpen-utrustning

Med hjälp av nedanstående frågor kan du enklare komma fram till vad du behöver för första hjälpen-utrustning. Finns det behov av första hjälpen-tavlor, stationer, små eller stora väskor, personliga bärbara kit, och så vidare.

 

 • Vilka faror och risker finns det på arbetsplatsen och för vissa arbetsmoment?
 • Finns det heta ytor, ånga, eld eller hantering av kemiska ämnen?
 • Hur stora är lokalerna och hur många anställda är ni?
 • Jobbar ni i team eller finns det personer som jobbar själva?
 • Finns det anställda som åker runt i fordon eller som jobbar på tillfälliga arbetsplatser?

Bra frågor att ställa till dina kunder

 • Har din arbetsplats ett behov av första hjälpen-stationer eller första hjälpen-tavlor?
 • Risker finns i alla arbetsmiljöer, även på kontor. Finns det plåster och förband tillgängligt på arbetsplatsen, även om inte en tavla eller första hjälpen-väska finns?
 • Behöver du fylla på befintliga första hjälpen-tavlor, stationer och förbandsväskor? Materialet i dem har kanske använts eller passerat bäst-före-datum.
 • Har du personal med rörligt arbete? Har de tillgång till personliga första hjälpen-kit?
 • Har ni förbandsväskor i era bilar?

Visste du det här om...

Bäst-före-datum

Första hjälpen-väskor, plåster, förbandsmaterial och ögonduschar är förbrukningsvaror och har oftast ett bäst före-datum. Produkterna kan användas efter att datumet är passerat, men de bör bytas ut för att kunna fungera på bästa sätt när det behövs. 

Tänk på att innehåll också behöver ersättas och fyllas på allt eftersom det förbrukas. 

Blå plåster

Magnetiska, blå plåster ska användas inom restaurang- och livsmedelsbranschen eftersom de är lätta att upptäcka och spårbara med metalldetektor om de lossnar.

Ofta är denna typ av blå detekterbara plåster obligatoriska i dessa branscher.

Brännskadegelé

Brännskador är vanligt förekommande inom restaurangbranschen, men kan uppstå överallt där ugnar, spisar eller varma ämnen och material hanteras. Då är det bra att ha brännskadegelé eller brännskadekompresser till hands.

För mindre brännskador ger det snabbt avkylning och smärtlindring. Överskottsvärmen transporteras bort och risken för blåsor och infektioner minskar.

Första hjälpen för dina ögon

Vanliga ögonskador

De vanligaste ögonskadorna är orsakade av damm, skräp eller stänk från frätande kemikalier. Vid en olycka är det viktigt att påbörja sköljningen inom de första sekunderna.

 

Det är också viktigt att skapa en effektiv sköljning, med ett rikligt flöde av vätska. Vätskan bör också vara buffrad, det vill säga att den verkar neutraliserande på stänk av alkalier (tex lut) och syror (tex batterisyra). Det kan finnas en fast installerad ögondusch på arbetsplatsen, eller personliga ögonduschflaskor att bära med sig.

Ögonduschskola

Så här ska du agera om du, eller någon i din närhet, får ett farligt ämne i ögonen. 

 • För att stoppa en frätskada ska du snabbt påbörja sköljning. Effekten är störst de första sekunderna.
 • Skölj mycket och håll ögat öppet under sköljning.
 • Skölj länge. Skölj i minst 15 min efter exponering av frätande ämnen. Använd flera flaskor eller fortsätt sköljningen vid en fast installerad ögonduschstation. Sök vård och ta med fler flaskor att skölja med under transport till sjukhus.
 • Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri.

Ögonduschskolan är hämtad från Cederroth, en av våra stora tillverkare av första hjälpen-artiklar.

Säkrare arbetsmiljö med skydd och skyltar

Genom att identifiera risker och göra förebyggande åtgärder minskar risken för olyckor på arbetsplatsen. Att använda personlig skyddsutrustning, och att informera med skyltar att skydd ska användas är en viktig skyddsåtgärd. Det kan också handla om att markera ytor med varningstejp eller halkskyddstejp för att göra arbetsmiljön säkrare. Att ha tillräcklig belysning gör också att det är lättare att jobba tryggt och säkert.

 

Om olyckan ändå är framme är det i en nödsituation viktigt att veta vart utrymningsvägar eller nödutrustning finns. Tillhandahåll gärna skyltarna i din butik, så att det blir lätt för dina kunder att märka upp och informera om detta i arbetsmiljön på sina arbetsplatser.

Vill du beställa PSU-artiklar eller kan vi hjälpa till?

Smidig beställning av dina PSU-artiklar gör du via webbutiken. Kontakta oss om du behöver ett webbkonto eller om du har någon annan fråga vi kan hjälpa dig med.

Första hjälpen i webbutiken

PSU i webbutiken

Butikslösningar PSU

Hjälp eller frågor - hör av dig

Vill du veta mer om andra områden inom PSU?

Är du nyfiken på andra områden inom PSU och vill veta mer, klicka dig vidare nedan. Under varje avsnitt har vi samlat ihop fakta och punkter kring vad man behöver tänka på vid val av skyddsutrustning. Förhoppningsvis hjälper det dig i ditt säljarbete ute i butiken.

Skyddsutrustning

Arbetskläder och skor

Skyltar i arbetsmiljön

Mer information om personligt skydd och vårt PSU-erbjudande

Personlig skyddsutrustning, PSU, är ett viktigt och ständigt aktuellt koncept med potential att växa. Vi kan erbjuda färdiga koncept, butikslösningar, butikskommunikation och ett brett sortiment med väletablerade varumärken. Med oss som partner blir det lätt för dig att komma i gång med PSU i din butik eller att utöka ditt befintliga PSU-utbud.

Läs mer på vår samlingssida om PSU. Härifrån tar du dig också enkelt vidare till avsnitten om kläder & skor, första hjälpen-utrustning, skyddsutrustning och skyltar som hör ihop med trygg och säker arbetsmiljö.

Meddelande från Gelia

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript